Sredstva za odmašćivanje i čišćenje

Sredstva za odmašćivanje i čišćenje

FAMIN EKO

Additional DescriptionViše detalja

FAM IS 07 204

Nezapaljivo sredstvo za čišćenje teških zaprljanja naftnog
porijekla (sa opreme za, blata od bušenja nafte, tankove).


FAMSKIN LO

Additional DescriptionViše detalja

ISO-L-RA; FAM IS 07 263
MIL-C-372 C

Blago alkalno sredstvo za čišćenje cijevi oružja svih kalibara. Lako prodire kroz
naslage i neutralizira kisele produkte baruta, ostatke olova i bakra. Neutralizira
otiske prstiju i privremeno štiti od korozije do 30 dana.


FAMSKIN W

Additional DescriptionViše detalja

ISO-L-RA; FAM IS 07 263

Koristi se za istiskivanje vode sa obrađenih, vlažnih komada, nakon galvanske zaštite
ili fosfatiranja. Na površinama ostavlja tanak uljni antikorozioni film, koji privremeno
štiti metal od korozije.


FAMIX CZ

Additional DescriptionViše detalja

FAM IS 07 206

Efikasno skida zaprljanja od zaptivne mase sa staklenih
površina automobila, u procesu dorade, pri proizvodnji.


FAMIN

Additional DescriptionViše detalja

IS 07 204

Upotrebljava se za brzo i kvalitetno čišćenje vanjskih površina svih vrsta motora
sa unutrašnjim sagorijevanjem, strojnih sklopova, dijelova, alata, strojeva od
uljnih i drugih zaprljanja, kao i za dekonzervaciju novih strojeva, automobila i
dijelova. Kod lakših zaprljanja može se primjeniti i kao 50%-na emulzija.


FAMSKIN ROST

Additional DescriptionViše detalja

FAM IS 07 282

Tekuće sredstvo za uklanjanje površinskih, oksidnih slojeva i
transformaciju naslaga hrđe na čeličnim površinama. Koristi se
za tretiranje čeličnih korodiranih površina kod kojih se ne može
koristiti klasičan postupak pjeskarenja. Korodirane površine
prethodno odmastiti.


FAMSKIN F1

Additional DescriptionViše detalja

FAM IS 07 220

Tekuće slabo kiselo sredstvo namijenjeno za odmašćivanje uz tankoslojno
fosfatiranje željeza i čelika pred nanošenje raznih premaza (boja i lakova).
Posebno je pogodno sredstvo za fosfatiranje gabaritnih površina kao što su
karoserije autobusa, poljoprivrdnih strojeva i priključaka i bijele tehnike.


FAMSKIN KAT 1

Additional DescriptionViše detalja

FAM IS 07 28

Tekuće kiselo sredstvo za redovno čišćenje lakirnih površina putničkih
vagona i šinobusa od taloga, industrijske prašine i praha kočnica.
Efikasno djeluje kod čišćenja vanjskih površina auto hladnjaka od
boksitnog praha i drugih mineralnih taloga.


EKOSKIN 40 H

Additional DescriptionViše detalja

FAM IS 07 292

Tekuće sredstvo za odmašćivanje i čišćenje na hladno ili toplo.
Pogodno je za vanjsko čišćenje motora, dijelova motora, opreme
uređaja, podova radionica, za rezervoarske i druge prostore gdje
se zbog zapaljivosti ne mogu koristiti proizvodi na bazi rastvarača.
Ne sadrži hlorovane rastvarače.


FAMSKIN TN 20

Additional DescriptionViše detalja

FAM IS 07 271

Tekuće neutralno sredstvo namijenjeno za odmašćivanje nečistoća:
nafte i naftnih derivata, ulja i masti. Primjenjuje se za odmašćivanje
svih metala, plastike, gume, drveta i keramike.


FAMSKIN ABV 15

Additional DescriptionViše detalja

FAM IS 07 283

Blago alkalno tekuće sredstvo koje se koristi kao dodatak vodi u
vibro-uređajima kod operacija obaranja ivica i poliranja površina
mokrim postupkom. Primjenjuje se uvijek kao antikorozivni dodatak
vodi u procesu ispiranja čeličnih dijelova.


FAMSKIN ABT 11

Additional DescriptionViše detalja

FAM IS 07 261; ZCZ-H-2034

Alkalno tekuće sredstvo namijenjeno za remontno čišćenje dijelova motora.
Pogodan je za otklanjanje antikorozivnih premaza sa obojenih dijelova
automobila, kao alkalni šampon za pranje vozila, cerada i kompresora.
Sredstvo ne djeluje na automobilsku boju, gumu, plastiku i aluminij.
Ne pjeni pa je pogodno za odmašćivanje i postupkom prskanja.


FAMSKIN ABT 13

Additional DescriptionViše detalja

FAM IS 07 262

Blago alkalno tekuće sredstvo namijenjeno za odmašćivanje i međuoperacijsko
čišćenje dijelova od lijevanog željeza i čelika, kao i za dijelove od bakra i mesinga.
Efikasno je za ultrazvučno, međuoperacijsko čišćenje dijelova. Primjenjuje se i za
pasivizaciju čeličnih delova do slijedeće operacije.


FAMSKIN ABT 17

Additional DescriptionViše detalja

FAM IS 07 263

Blago alkalno tekuće sredstvo namijenjeno za međuoperacijsko
čišćenje dijelova od lijevenog željeza i čelika. Posjeduje i osobinu
pasivizacije tj. privremenu zaštitu do slijedeće operacije.


FAMSKIN AAT 10

Additional DescriptionViše detalja

FAM IS 07 251

Jako alkalno tekuće sredstvo namijenjeno za kemijsko odmašćivanje
pred operacije: toplo pocinčavanje, elektrokemijsko galvaniziranje,
fosfatiranje, emajliranje i lakiranje. Pogodno je i za odstranjivanje
fosfatnih prevlaka.


FAMSKIN AAT 12 S

Additional DescriptionViše detalja

FAM IS 07 252

Jako alkalno tekuće sredstvo namijenjeno za odmašćivanje i
čišćenje čeličnih površina postupkom prskanja pri čemu se
preporučuje temperatura radnog rastvora 50-70°C.


FAMSKIN AAT 14

Additional DescriptionViše detalja

FAM IS 07 284

Jako alkalno tekuće sredstvo namijenjeno za čišćenje površina
lokomotiva, transportnih i putničkih vagona, rudarskih i
građevinskih strojeva, sa postojanim premazima, od jačih
zaprljanja i zapeknuća.